Försäkringar

Hotell- och restaurangfacket har genom kollektivavtal och andra försäkringslösningar skapat ett extra skyddsnät som hjälper dig som är medlem att klara din ekonomi när samhällets stöd inte räcker till.

Med kollektivavtalet följer fem försäkringar. De gäller endast om din arbetsgivare har ett giltigt kollektivavtal med Hotell -och restaurangfacket. Premien betalas in av arbetsgivaren.
Läs om avtalsörsäkringarna på arabiska, engelska, spanska, persiska, polska, serbiska, finska och turkiska på AFA Försäkring.

Som medlem i Hotell- och restaurangfacket har du en hemförsäkring genom Folksam. Du har även en grupplivsförsäkring genom Folksam som utfaller när du avlider. Dessutom har du möjlighet att teckna ett antal olika försäkringar t.ex. fritidsolycksfallsförsäkringen, barnförsäkring, kompletterande pensionsförsäkring.

Arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för en del av inkomstbortfallet vid arbetslöshet.

Senast ändrad 2011-01-13
Information om cookies på sidan  |  Producerad av Ropson